Purple-Pink Tourmaline Cushion

trdv.JPG
trdv.JPG

Purple-Pink Tourmaline Cushion

2,670.00

9.48 Carat GIA Certified Purple Pink Tourmaline Cushion Cut

Add To Cart